Fizioterapia  este parte esenţială a serviciilor de îngrijire de sănătate  care furnizează servicii pentru dezvoltarea, menţinerea şi restabilirea capacităţii de mişcare şi a abilităţii funcţionale la nivel maxim posibil, pe toată perioada vieţii. 

Fizioterapia se adresează persoanelor a căror capacitate de mişcare/funcţie sunt şi/sau pot fi afectate de îmbătrânire, leziuni, boli, afecţiuni, alte condiţii patologice sau factori de mediu.

Prin intermediul mijloacelor specifice precum mișcarea, exercițiul fizic terapeutic, terapia manuală, electroterapia, fizioterapeuții mențin sănătatea populației, ajutând pacienții să gestioneze durerea și să prevină diverse afecțiuni.

Profesia sprijină dezvoltarea și facilitarea recuperării funcționale, oferind paceinților posibilitatea de a fi activi și independenți cât mai mult timp posibil.

Colegiul Fizioterapeuţilor din România, înființat în baza legii 229/2016 privind  organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, este  o organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiei de fizioterapeut, ca profesie liberală de practică publică autorizată.

Colegiul Fizioterapeutilor din Romania, recunoscut de Ministerul Sănătății în baza proceselor-verbale de validare a alegerilor organelor de conducere emise de Comisia Electorala Centrala și a adresei Ministerului Sănătății cu nr. 14227/70226/11.01.2018.

Obiectivele Colegiului Fizioterapeutilor

1. Realizarea unui climat profesional optim pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României;

2. Dezvoltarea și perfecționarea fizioterapiei ca parte integrantă a procesului de refacere a stării de sănătate a pacientului/individului și/sau de păstrare a acesteia;

3. Dezvoltarea strategiilor de sănătate publică pentru sprijinirea pacientului/clientului/ individului şi apărarea sănătăţii acestuia;

4. Creșterea preocupării pentru calitatea serviciilor oferite de fizioterapeuți;

5. Negocierea încadrării la nivel național a profesiei de fizioterapeut într-o grilă de salarizare justă, corespunzătoare gradului de pregătire profesională și serviciilor prestate în interesul pacientului;

6. Stabilirea unor relații de colaborare și reciprocitate cu organizațiile similare din celelalte țări ale Comunității Europene;

Din pasiunea pentru această meserie a fiecăruia dintre noi vor ieși ideile necesare pentru a trece peste piedicile din viitor. Intenționăm să motivăm în continuare ceilalți fizioterapeuți  să creeze legături unii cu ceilalți, care, în timp, să ducă la evoluția lor personală dar și a profesiei.

Vom continua să promovăm valorile fizioterapiei și ne dorim ca în viitorul apropiat fizioterapeutul  să își ocupe rolul atât de necesar în echipa de îngrijire a pacientului din România.

Vă mulțumim pentru încredere,

Consiliul teritorial Constanța-Tulcea:
Cioranu Andrei, Chiriță Ana-Maria, Budulan Radu, Ardeleanu Mihaela, Drugă Danuț, Constantin Valerica.

 

Consiliul Național

Președinte: Căciulan Elena
Membrii

Adunarea Generală Națională
Membrii

Consiliul Teriotrial

Președinte: Cioranu Andrei
Membrii: Chiriță Ana-Maria, Budulan Radu, Ardeleanu Mihaela

a) în calitate de autoritate competentă în domeniu asigură autorizarea, monitorizarea și controlul exercitării profesiei de fizioterapeut, în colaborare cu Ministerul Sănătății;

b) asigură respectarea cadrului legal și organizatoric pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut în condițiile prezentei legi, inclusiv prin funcția de control profesional, de autoritate disciplinară și de organ de jurisdicție profesională;

c) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României;

d) elaborează și emite cardul profesional european, pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

e) asigură schimbul de informații, prin intermediul Sistemului de informare a pieței interne a Uniunii Europene, denumit în continuare IMI, conform procedurilor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

f) recunoaște titlurile oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană;

g) adoptă Codul deontologic al fizioterapeutului;

h) instituie și supraveghează aplicarea și respectarea standardelor de calitate a serviciilor profesionale în domeniul fizioterapiei, precum și a normelor deontologice a fizioterapeutului;

i) instituie un cadru de promovare și dezvoltare a competenței profesionale;

j) reprezintă interesele membrilor săi în fața autorităților publice și administrative, în cadrul organismelor profesionale internaționale, precum și în litigiile cu terții;

k) ține evidența fizioterapeuților autorizați și, după caz, acordă, certifică, suspendă și retrage dreptul de exercitare a profesiei de fizioterapeut în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

l) mediază și arbitrează divergențele între membrii săi, precum și între aceștia și terți;

m) întocmește și actualizează permanent Registrul unic al fizioterapeuților.

Prof. Dr. Budulan Radu

Membru CT-TL

VOLUNTAR

Ft. Cioranu Andrei

Presedinte CT-TL

VOLUNTAR

Ft. Chirita Ana-Maria

Membru Ro, AGN și CT-TL

VOLUNTAR

Ft. Ardeleanu Mihaela

Membru temporar CT-TL

VOLUNTAR

Ft. Druga Danut

MEMBRU

VOLUNTAR

As. Med. CONSTANTIN VALERICA

SECRETARA

Noutăți

Uncategorized
ar2ra

ANUNT !

In perioada 3- 11 septembrie, sediul Colegiului Fizioterapeutilor Constanța Tulcea va fi închis. Pentru urgente va rog sa ne contactați pe email ( ct-tl@cfizio.ro )

Detalii »

ANUNT – PROGRAM

Se reia programul cu publicul in zilele de joi, intervalul orar 14-18 si vineri, intervalul orar 9-13 doar cu programare in prealabil la numărul de

Detalii »
anunturi
ar2ra

Scrisoare deschisa !

Demersul legislativ mai sus menționat s-a solicitat creșterea nivelului salariului de bază, majorări și stabilirea coeficientului de bază pentru fizioterapeuți (fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut și profesor CFM).

Detalii »
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP