Lege 229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin OMS nr. 679/2017 și publicat în MO Partea I nr. 489Bis din 28 iunie 2017.

ORDIN nr. 679 din 19 iunie 2017 publicat în MO Partea I nr. 489 din 28 iunie 2017 pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuților din România.

Regulamentul electoral pentru constituirea legală a primelor alegeri ale organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuților din România adoptat de Comisia Națională a Colegiului Fizioterapeuților din România în data de 5 octombrie 2017 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 54948/05.10.2017.

 1. HOTARARE 36 09/11/2018

HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 noiembrie 2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1028 din 03 decembrie 2018

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 2018

 1. HOTARARE 41 09/11/2018

HOTĂRÂRE nr. 41 din 9 noiembrie 2018 privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiei de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1011 din 29 noiembrie 2018

Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2018

 1. HOTARARE 37 09/11/2018

HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 noiembrie 2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1000 din 27 noiembrie 2018

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 2018

 1. HOTARARE 6 25/08/2018

HOTĂRÂRE nr. 6 din 25 august 2018 pentru adoptarea Codului deontologic al fizioterapeutului

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 793 din 17 septembrie 2018

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2018

 1. COD DEONT 25/08/2018

CODUL DEONTOLOGIC din 25 august 2018 al fizioterapeutului

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 793 din 17 septembrie 2018

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2018

 1. HOTARARE 29 26/07/2018

HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 706 din 14 august 2018

Data intrarii in vigoare: 14 august 2018

 1. METODOLOGIE 26/07/2018

METODOLOGIE din 26 iulie 2018 privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 706 din 14 august 2018

Data intrarii in vigoare: 14 august 2018

 1. HOTARARE 28 26/07/2018

HOTĂRÂRE nr. 28 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 701 din 10 august 2018

Data intrarii in vigoare: 10 august 2018

 1. PROCEDURA 26/07/2018

PROCEDURĂ din 26 iulie 2018 privind eliberarea certificatului de conformitate

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 701 din 10 august 2018

Data intrarii in vigoare: 10 august 2018

 1. HOTARARE 30 26/07/2018

HOTĂRÂRE nr. 30 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 697 din 09 august 2018

Data intrarii in vigoare: 09 august 2018

 1. PROCEDURA 26/07/2018

PROCEDURĂ din 26 iulie 2018 pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 697 din 09 august 2018

Data intrarii in vigoare: 09 august 2018

 1. HOTARARE 23 16/04/2018

HOTĂRÂRE nr. 23 din 16 aprilie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 355 din 24 aprilie 2018

Data intrarii in vigoare: 24 aprilie 2018

 1. HOTARARE 20 11/03/2018

HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

Data intrarii in vigoare: 11 aprilie 2018

 1. HOTARARE 21 11/03/2018

HOTĂRÂRE nr. 21 din 11 martie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

Data intrarii in vigoare: 11 aprilie 2018

 1. HOTARARE 5 28/01/2018

HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 ianuarie 2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 129 din 12 februarie 2018

Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2018

ACT ABROGAT

 1. HOTARARE 1 28/01/2018

HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 ianuarie 2018 pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 130 din 12 februarie 2018

Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2018

 1. HOTARARE 6 28/01/2018

HOTĂRÂRE nr. 6 din 28 ianuarie 2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 131 din 12 februarie 2018

Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2018

ACT ABROGAT

 1. HOTARARE 7 28/01/2018

HOTĂRÂRE nr. 7 din 28 ianuarie 2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 131 din 12 februarie 2018

Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2018

 1. PROCEDURA 28/01/2018

PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2018 de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 131 din 12 februarie 2018

Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2018

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din data de 8 mai 2019 a fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 646 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.

Ministerul Sănătății a emis reglementări privind acordarea sporurilor de condiții de muncă pentru fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți și profesori CFM care își desfășoară activitatea în secții și compartimente cu paturi.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP